top of page

Glima Consulting har solid kompetanse innen psykiatri, geriatri og barnevern.

Vår spesialitet er å veilede i prosesser som omhandler vold og utageringsproblematikk, samt hvordan takle følelser og hverdagen i etterkant. 

Med erfaring fra både klinisk arbeid og fra et systemnivå, kan Glima Consulting bidra til at deres enhet får en strukturert og forutsigbar hverdag for ansatte og brukere. Vi ønsker å bistå slik at kapasitet og ressurser utnyttes optimalt

 

Motiverte ansatte, effektive team og inspirerende ledere, er noe av det viktigste som må til for å skape en trygg og forutsigbar hverdag.

 

bottom of page