top of page

EN HYGGELIG TILBAKEMELDING FRA ØSTRE TOTEN KOMMUNE!

 

"Referanse Glima Consulting

Østre Toten kommune brukte Glima Consulting ved Jonas Mällo ultimo 2018, i forbindelse med utfordrende atferd hos en bruker i institusjon.

 

Konsultasjonene bestod i veiledning på telefon, befaring av avdelingen, observasjon av bruker, veiledning av personalet, råd og veiledning på systemnivå samt befaring av nytt bosted for bruker.

I planleggingen av nytt bosted og tiltak bistod Glima Consulting med en plan for nytt tiltak. Planen inneholdt utfyllende anbefaling om bemanningsfaktor, dokumentasjon, oppfølgingsplan, målsetning for oppholdet, Individuell plan, miljørapport, aktivitetsplan, atferds avtaler, progresjonsstiger, ADL kartlegging og funksjonsnivå i hverdagen, sjekkliste miljøterapi, verktøy til bruk ved sikkerhetsprosedyrer, voldsrisikovurdering for voldelig atferd, voldsrisiko og sårbarhetshåndtering, risikoprinsipper, vekstområder, kriseplan, sårbarhetsområder og varselsignaler med anbefalte tiltak.

 

Østre Toten kommune hadde god nytte av Glima Consulting sin bistand, og kan anbefale firmaet til tjenesteutøvere som har brukere med utfordrende atferd utover det som kan håndteres internt.

 

Referanseperson fra Østre Toten kommune........."

 

Kontaktinfo på referanse kan fås ved forespørsel. For å ivareta integriteten til enkelte ønsker vi ikke ønsker å legge ut navn og kontaktinformasjon i et offentlig rom.

bottom of page