top of page

BEVISSTGJØRING OG SELVFORSVAR:

 

Helt siden 2007 har Glima Consulting holdt kurs på RUD VGS. Dette er et kurs for å forebygge at unge kvinner havner i uønskede og farlige situasjoner, samt trening på hvordan håndtere en uønsket og farlig situasjon.

 

Innholdet kan tilpasses personalgrupper og grupperinger av forskjellige aldre og kjønn.

bottom of page