top of page

Glima Consulting

Addresse: Teieveien 70B, 2070 Råholt

E-mail: post@glima.no eller jonas@glima.no

Tel: 0047-95921311

Daglig leder - Jonas Mällo   Tlf: 95921311, E-post: jonas@glima.no

- Masternivå: Familien i psykisk helse. OsloMet

- Masternivå:  Minoriteter, Migrasjon og Eksil. OsloMet

- Videreutdanning i Ledelse og arbeidsrett. OsloMet

- Tverrfaglig videreutdanning i Psykisk Helse. OsloMet 

- Videreutdanning i VIVO (Voldsrisikohåndtering, voldsrisikovurdering). HiMolde

- Off. godkj. Sykepleier (norsk aut). OsloMet

- Ansvarlig for prosesser i psykisk helse og demensomsorg- klinisk og systemnivå

- Tidligere norsk landslagssjef i judo

- Ansvarlig for prosesser innen sikkerhet og samhandling: barnevern og psykiatri.

- Utviklet prosessrelatert kurs for bevisstgjøringsstrategier, selvforsvar og samhandling

- Tidligere svensk landslagsutøver i judo

- Kurslærer og veileder i Norges Idrettsforbund og AIK.

- Ca 30 års erfaring innen psykiatri, rettspsykiatri og barnevern.

 

 

 

 

 

2010 - present

Enhetens utfordring bestemmer innholdet!

Målsetting for enhver drift er å optimalisere rådende ressurser! Våre samhandlings og utdanningsmodeller hjelper enheten til å jobbe sammen som et lag, alternativt prestere optimalt som individ. Ved å implementere rutiner og struktur opp mot arbeidsoppgaver, vil bedriften/institusjonen øke samhandling og bevissthet. Samtidig som forandringene trer i kraft, styrkes de økonomiske forutsetningene (enten ved minsket sykefravær eller effektivitet og trivsel hos arbeidstakerne).

Erfaringene tilsier at det er helt nødvendig og evaluere rutiner og handlingsmønstre ovenfor gitte problemstillinger, samt forandre fremgangsmåter! Handlingsmønstre bør evalueres i takt med utfordringer og essensielle forandringer! Glima Consulting kan hjelpe til og starte denne prosessen samt være et ressursorgan i en eventuell omstillingsprosess!

2010 - present

bottom of page