top of page

Økt kompetanse gir bedre forståelse og større marginer!

Hvordan bli enda bedre?

 

Tidlig intervensjon

 

Ved å forebygge og/eller forutse uønskede hendelser, ser vi en gevinst i form av økt selvtillit og trygghet i personalgruppen.

 

Følelsen av mestring optimaliseres, og kostnader i forbindelse med sykefravær og stressrelaterte symptomer minimeres.

 

 

Interne ressurser

Noen av de viktigste oppgaven vi har, er å utdanne/veilede ressurspersoner internt. Kvalitetssikring i egne rekker er både økonomisk gunstig og tidsbesparende.

 

Når enheten håndterer etterspurt prosess tilfredsstillende, trekker vi oss ut - vi kan selvsagt bistå med veiledning og oppfølging underveis.

 

Hospitering

 

Vi kan bli med i miljøet for å bli kjent med utfordrende prosesser, samt hverdagen til de ansatte.

 

Dette er en effektiv måte å spesifikt kunne utkrystallisere styrker, behov og/eller utfordringer. Videre er det fordelaktig med felles innfallsvinkel, for på best mulig måte ivareta enhetens interesser.

 

 

bottom of page