top of page
HVA TILBYR VI?
  • Veiledning og kurs ved aggresjon
  • Mestringsstrategier ved vold og trusler om vold
  • Aggresjon ved institusjon: samhandling og avvikshåndtering.
  • Samhandling ved skjerming og aggresjon: geriatri og psykiatri
  • Selvforsvars-/ og bevissthetskurs
 

 

INSTITUSJON/LEDELSE
  • Styringsprosesser - systemnivå
 

 

Periculum in mora (det er fare i å nøle)

bottom of page