top of page

Mestringsstrategier

Fokus på prosessen, samt hvordan minimere psykisk slitasje etter uønskede hendelser.

 

Vår erfaringskonsulent Monica veileder i hvordan komme seg tilbake, når livet er og har vært uholdbart.  Hun deler med seg av egne erfaringer og hva som har fungert for henne. Hun tar enesamtaler og gruppeprosesser. Jonas hjelper til å forstå hva som skjer og hvorfor.


Alle kan komme seg hjem når de har nedoverbakke, men når bakken fremstår uendelig, røyner det fort på. 
 

bottom of page